logo kukuxumusu

Erabilera baldintzak

1. XEDEA

1.1. Baldintza hauek (aurrerantzean, Erabilera Baldintzak) www.kukuxumusu.com web orrirako (aurrerantzean, Web orria) sarrera, nabigazioa eta erabilera arautzen dituzte, bai eta hura bisitatzen duen edozein internautak edo erabiltzailek (aurrerantzean, Erabiltzailea) haren edukiak erabiltzetik (testuak, grafikoak, marrazkiak, diseinuak, kodeak, softwarea, argazkiak, musika, bideoak, soinuak, datu-baseak, irudiak, adierazpenak eta informazioak, edo jabetza intelektual eta industrialari buruz nazioko edo nazioarteko arauek babesten duten beste edozein sortze barne) eratortzen diren erantzukizunak ere.

1.2. Halaber, Erabilera Baldintzek arautzen dituzte Ataute, S.L.era, Web orrien bitartez hedatuak izan daitezen, edozein bidetatik (postaz edo posta elektronikoz bereziki) egindako testu, marrazki, argazki eta bideo digitalen bidalketak eta igoerak (upload).

1.3. Web Orriaren jabea KUKUXUMUSU IDEAS S.L. da, sozietatea Iruñeko Merkataritza-erregistroan inskribatua dagoena, 1217 liburukian, NA-24320 orrian, 72 folioan (aurrerantzean, Kukuxumusu) I.F.K.: B-31/47471, (helbidea: Iruñeko Mercaderes kaleko 19).

1.4. Web orrian zehar nabigatzeak edo testu, argazki, bideo edo beste edozein eduki (aurrerantzean, oro har, Materialak) bidaltzeak edo igotzeak ekartzen du erabiltzaileak Erabilera Baldintza guztiekiko atxikimendu osoa eta erreserbarik gabea adierazten duela.

2. JABETZA INTELEKTUAL ETA INDUSTRIALAREN ESKUBIDEAK

2.1. Kukuxumusu da Web orriaren eta beronen bidez eskuragarri dauden edukien jabetza intelektuala eta jabetza industriala ustiatzeko eskubideen titularra edo lizentzia hartzailea.

2.2. Inola ere ez da ulertuko Erabiltzaileei Web orrira sartzen uzteak, Kukuxumusuren aldetik esandako eskubideen uko egite, transmisio, lizentzia edo emate partzial edo osorik ekarriko duenik.

2.3. Espresuki debekatua dago egile-eskubideen abisua (copyright) eta Kukuxumusuren eskubideei buruzko beste edozein identifikazio-datu ezabatu, saihestu edo manipulatzea.

2.4. Web orriaren edo Web orria osatzen duten elementu edo zerbitzuen iturri-kodea lortzeko erreprodukzio, banaketa, aldaketa, komertzializazio, deskonpilatze, desmihiztatze lanak edo atzeranzko ingeniaritza edo beste motako teknikak egin edo erabiltzea Kukuxumusuren jabetza intelektualaren eskubideak urratzea da.

2.5. Halaber, debekatua dago Web orri honetako edukien zati bat edo guztiak helburu publiko edo komertzialekin edonola aldatzea, kopiatzea, berrerabiltzea, ustiatzea, erreproduzitzea, publikoki jakinaraztea, bigarren edo ondorengo argitaratzeak egitea, fitxategiak kargatzea, postaz bidaltzea, igortzea, erabiltzea, maneiatzea, edo banatzea, Kukuxumusuk baimentzen ez badu.

2.6. Web orriko edozein eduki Kukuxumusuren baimenik gabe erreproduzitu, plagiatu, banatu edo publikoki jakinaraztea, Espainiako Zigor Kodearen XIII. Tituluko XI. Kapituluko Lehen Sekzioan (270. artikulua eta hurrengoak) sailkatutako delituetako bat da, bertan "jabetza intelektual eta industrialari, merkatuari eta kontsumitzaileei dagozkien delituak" arautzen baitira. Honelako delituak egiten dituztenentzat lau urte arteko gartzela zigorrak aurreikusten dira, bai eta haiek egiteagatik etor litezkeen isunak eta erantzukizun zibilak ere.

2.7. Halaber, egile-eskubideak Bernako Hitzarmenak, Egile-eskubideei buruzko Genevako Konbentzio Unibertsalak, Parisko Batasunaren Hitzarmenak, eta Montevideoko Hitzarmenak babestuta daude nazioarteko mailan. Hauek guztiak Espainiak berretsi ditu.

3. BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNAK

3.1. Kukuxumusuk ez du Web orrian eskura dauden datu, programa, informazio edo iritzien zilegitasun, fidagarritasun, erabilgarritasun, egiazkotasun edo zehaztasuna bermatzen.

3.2. Kukuxumusuk ez ditu honakoak bermatzen: (i) Web orriko edukien jarraipen eta eskuragarritasuna; (ii) eduki horietan akatsik ez egotea; (iii) Web orrian edo hura hornitzen duen zerbitzarian birus eta/edo osagai kaltegarririk ez egotea; (iv) Web orriaren urrakortasuna; (v) Kukuxumusuk Web orrian ezarritako baldintza, arau edo jarraibideak urratu edo Web orriko segurtasun sistemak hausten dituen pertsona orok, bere buruari edo hirugarren bati, sortzen ahal dizkion kalte edo galerak.

4. ESTEKAK

4.1. Erabiltzaileak Web orrian beste web orri batzuetarako estekak aurki ditzake botoi, link, banner eta abarren bidez. Kukuxumusuk ez du Web orriaren barruan estekatutako web orri edo guneei dagokien edozein alderdiren gainean inolako erantzukizunik hartzen.

4.2. Kukuxumusuk ez du Kukuxumusurenak ez diren eta Web Orri honekiko estekak dituzten web orrietan emandako inolako informazio, eduki, produktu edo zerbitzurik kontrolatu edo onetsiko. Kukuxumusuk ez du Kukuxumusuren Web orriarekin esteka duen web orriari dagokion edozein alderdiren gainean inolako erantzukizunik hartzen.

5. IRAUPENA ETA ALDAKETA

5.1. Kukuxumusuk, edozein unetan eta era aldebakarrean, hemen hizpatutako termino eta baldintzak aldatu ahal izango ditu.

5.2. Kukuxumusuk, era aldebakarrean, edozein unetan eta aurretik abisurik eman gabe, Web orriko edukietarako sarrera bukatutzat eman, eten edo gelditu ahal izango du eta erabiltzaileak ezin izango du inolako kalte-ordainik eskatu honegatik.

6. DATU PERTSONALAK

6.1. Kukuxumusuk erabiltzaileei jakinarazten die, kontsulta eta edukiak bidaltzeko sistemen bitartez, erabiltzaileari erantzute sailaren bitartez eta Web orrian dauden beste datu-orri batzuen bitartez emandako datuak KUKUXUMUSU IDEAS S.L.ren datu-fitxategi automatizatu batean sartuko direla. Honen xedea da egindako kontsulta edo proposamenei erantzun ahal izatea, edukien argitaratze eta zabaltzea kudeatzea, eta albiste, berrikuntza eta eskaintza komertzialak erabiltzaileei bidaltzea, beti ere haiek aldez aurretik horrela eskatu badute. Tratamendua Izaera pertsonaleko Datuak Babesteko Lege Organikoak ezartzen duenari jarraikiz egingo da. Halaber, erabiltzaileei sartu, zuzendu, deuseztatu eta, behar denean, aurka egiteko dituzten eskubideen berri ematen zaie. Hauek erabili ahal izango dituzte agiri honetako lehenengo baldintzan adierazten den helbidera zuzenduz.

7. COOKIES

7.1. El Usuario consiente en el uso de cookies con la finalidad principal de facilitar su navegación en la Web. Las cookies son pequeños archivos de texto que permiten la identificación del ordenador del Usuario como usuario único en los servidores de Kukuxumusu cada vez que visita ciertas páginas de la Web. Estos archivos son almacenados por el navegador de internet del Usuario en el disco duro de su ordenador.

7.2. La Web hace uso de Google Analytics, un servicio de analítica de Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utiliza cookies, archivos de texto ubicados en el ordenador del Usuario, con el objetivo de llevar a cabo una analítica Web acerca del modo de uso de los usuarios de la Web. La información generada por la cookie acerca del uso de la Web (incluyendo la dirección IP del Usuario), será transmitida y almacenada por Google en los servidores de internet de Estados Unidos. Google utilizará esta información con el fin de evaluar tu uso de la Web, recopilar informes de actividad de la Web para operadores Web y proporcionar otros servicios relativos a la actividad de la Web y al uso de internet. Google también podrá ceder esta información a terceras partes en los casos en los que la ley así lo estipule o en los que dichas terceras partes procesen la información en nombre y representación de Google. Google no asociará la dirección IP de los Usuarios a ningún otro dato almacenado por Google.

7.3. El Usuario puede rechazar el uso de las cookies seleccionando los ajustes correspondientes en su navegador de Internet. En caso de modificar dichos ajustes, puede que no se permita al Usuario la total funcionalidad de la Web. La utilización de la Web implica el consentimiento del tratamiento de los datos por parte de Google, del modo y con los propósitos establecidos con anterioridad.

8. MATERIALES

8.1. El Usuario será el único responsable del envío o subida de contenidos (fotografías, videos, textos, en adelante, Contenidos) a la Web y de la publicación o difusión de los mismos a través de la Web. El Usuario que envíe o suba Contenidos a la Web garantiza que son de su autoría o bien que cuenta con las licencias y permisos necesarios para autorizar a Kukuxumusu a publicar y difundir los Materiales.

8.2. El Usuario garantiza que cuenta con el consentimiento por escrito de todas y cada una de las personas identificables que aparezcan en los Materiales para la publicación y difusión de su imagen y, en su caso, nombre, a través de la Web.

8.3. El Usuario garantiza que los Contenidos que envía o sube a la Web no suponen un daño a terceros o a Kukuxumusu. En particular, el Usuario garantiza que los Contenidos no incluyen imágenes, sonidos o textos que puedan resultar ilegales, moralmente reprobables, difamatorios, amenazantes, pornográficos o racistas. El Usuario garantiza que los Contenidos no infringen ningún derecho de imagen, propiedad intelectual o industrial ni atentan contra el honor o la dignidad de ninguna persona. El participante garantiza que los Contenidos, su publicación y difusión por cualquier medio no infringen ningún precepto legal penal o de otro tipo.

8.4. El Usuario que envíe o suba Contenidos a la Web concede automáticamente a Kukuxumusu una licencia gratuita, no exclusiva, sublicenciable a terceros para el uso, reproducción, distribución, transformación, comunicación pública y puesta a disposición del público de los Contenidos en todo el mundo y para el plazo máximo previsto para las cesiones en el artículo 26 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad intelectual . En virtud de dicha licencia el Usuario autoriza a Kukuxumusu a distribuir y difundir los Contenidos en particular, a través de Internet. La licencia concedida no obliga a Kukuxumusu a la publicación o difusión de los Contenidos.
Kukuxumusu decidirá libremente si publica o no un determinado Contenido, y cuando y durante cuánto tiempo lo tendrá publicado.

8.5. Kukuxumusu renuncia a asumir cualquier responsabilidad derivada de la publicación o difusión de los Contenidos del Usuario. Kukuxumusu retirará cualquier Contenidos susceptible de suponer una infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial, derecho a la imagen, derecho al honor y a la intimidad o cualquier otro precepto legal, siempre que le sea debidamente notificada la existencia de dicha infracción. El Usuario responderá frente a terceros y frente a Kukuxumusu por cualquier reclamación judicial o extrajudicial en relación con los Contenidos, su publicación o su difusión por cualquier medio.

9. GENERALIDADES

9.1. Baldintzen izenburuak informatzaileak dira soilik, eta ez dute erabilera baldintzen interpretazioan eraginik izango, ez berau kalifikatu edo zabalduko.

9.2. Erabilera baldintza hauetako edozein xedapen, bere osotasunean edo zati batean, epaitegi, auzitegi edo eskumena duen administrazio organo batek baliogabe edo aplikaezinezkotzat jotzen badu, baliogabetasun edo ez aplikatze horrek ez du erabilera baldintzetako gainontzeko xedapenetan eraginik izango, ezta Web orriko zerbitzuen baldintza partikularretan ere.

9.3. Kukuxukusuk erabilera baldintza hauetan dagoen edozein eskubide edo xedapen ez burutu edo ez gauzatzeak ez du honi uko egien dionik esan nahi, hark idatzizko onarpen eta adostasuna eman ezan.

 

10. JURISDIKZIOA

10.1. Erabilera baldintza hauek indarrean dagoen lege espainiarrak agintzen ditu.

10.2. Alderdiek, euren foruari berariaz uko eginez, erabilera baldintza hauetatik sor litezkeen interpretazio edo gatazka guztiak Iruñeko Epaitegi eta Auzitegien menera jartzen dituzte.

Kukuxumusu Online Shop